Busca en aquest bloc

Google Gears

Google Gears es el servei de correu electrònic GMail,calendari,documents,etc amb laeix la possibilitat de funcionar sense connexió. Ho expliquen al bloc oficial, on comenten que aniran activant la possibilitat a poc a poc i com un element de "Gmail Labs" en ser encara "experimental". El funcionament de Gears com memòria cau local facilita que aplicacions com ara Gmail puguin ser utilitzades "offline" i tornar a sincronitzar a la següent connexió a internet. L'objectiu és reforçar la idea que les aplicacions web poden competir en experiència d'ús amb les d'escriptori, encara que no deixa d'estranyar la baixa prioritat que ha donat Google a aquest factor. L'ús de Gears implica també una estratègia simple de sincronització, vàlida sempre que després de treballar offline, no fem servir un altre dispositiu per accedir a Gmail abans de sincronitzar.