Busca en aquest bloc

Software per desencriptar documents gratuït

Si has sigut víctima de un virus que t'ha encriptat les dades trend Microp a desarrollat un software gratuït que permet desencriptar alguns models. Si voleu saber quines afectacions te aquest tipus de virus o altres calsificacions, podeu trobar una aplicació on mostra un mapa mundi, que indica de forma diària les zones afectades


altternativa segura al we transfer

Firefosx Send, es una eina de programari lliure, que permet pujar i encriptar fitxers grans (fins a 1 GB) per compartir en línia. Al carregar un fitxer, Send crea un enllaç per passar al que vulgui. Cada enllaç creat per Send caducarà després d'una descàrrega o de 24 hores, i tots els fitxers enviats s'eliminaran automàticament del servidor d'enviament.

A diferència d'altres experiments amb Pilots de proves, firefox Send no requereix cap add-on, i es pot utilitzar en qualsevol navegador modern.


Questionar si cal ser de Facebook

El hacker i els resultats d'una mala gestio

Capturar de drone en zones protegides

Com fer casa nostra més gran amb un sistema robòtic

Noves tendencies

Jet surfaltreas incents interesants

Cybathlon, Primeres Olimpíades biòniques

Cybathlon consta de diferentes categories com: carrera de braços biònics, carrera de cames biòniques, destresa per moure objectes d'un ordinador només amb l'ús del cap,carrera d'exoesquelets, carrera de cadira de rodes, carrera de bicicletes a,b estimulació elèctrica funcional

Biohaker

És un moviment internacional de ciència ciutadana que tracta la cultura del haking en dispositius per integrar al cos, i crear una versió accessible i distribuïda de la biologia, a través de solucions tecnològiques. Majoritàriament el biohacker sol fer aquestes activitats fora dels entorns convencionals de la biologia (la universitat i les empreses de biotecnologia). A diferència de la biologia institucional, molts dels practicants de biologia no posseeixen una formació acadèmica en aquesta ciència sinó que adquireixen les seves nocions i la practiquen gràcies al suport de la comunitat.
A reu del mon existeixen varis grups, a espanya el primer que vas er conegut va ser DIY Barcelona
Una de les preguntes es: quan la política contemplarà en les seves lleis la biotecnologia o el biohaker?, en cas de que un dispositiu agredeixi algú (braç, dits, peus o cama mecànica,  etc.) qui es el responsable el usuari final? el programador? l'usuari que ha pogut hakejar-lo? tindria de ser de codi obert? 
Espero que molt aviat hi hagi respostes aquestes i moltes més preguntes.

Polsera salbavides

Per evitar en el major del possible el ofegament de un banyista a una piscina; existeix 2 tipus. Una en forma de alarma quan aquesta es superada els límits configurats o es mullada. El segon tipus es mitjançant un inflador automàtic d'una boia al ser accionada per una plaqueta.
La meva proposta per els inventors es tenir un sensor de càrdia i en tots el ofegaments coincideix que les pulsacions del cor baixen, i en quan arribes al nivells perillosos s'actives de forma automàtica boia (la boia pot ser accionada tan manual com automàtica).
En el cas de la sonora per evitar portar més dispositius poder utilitzar el mòbil on activi les alarmes, si es convenient amb un mini altaveu per augmentar la potencia de la alarma. 
    

Polsera quantificadora per bebes

Una proposta que m'agradaria fer aquell que pugui fer realitat aquesta idea, es fer una polsera quantificadora per bebes. La finalitat es saber apar de la activitat diària del qui la porta, indicar els cops que ha tingut la criatura, si ha plorat i el temps del plo. La finalitat es donar una major confiança als pares de que els seus fill/a, està ben atesos, quan nosaltres no ens podem fer càrrec i deleguem les nostres funcions a una persona externa, tan si es una cangur, una guarderia o algun altre professional en el sector. Ja que no ens poden explicar que ha passat al llar de la abstenia dels tutors legals. 

Sistema de carrega instantànea per a cotxes elèctric

Un equip d'investigadors de la Universitat de Purdue als Estats Units ha desenvolupat una tecnologia de recàrrega instantània per a les bateries. D'acord amb els científics, es tracta d'un mètode segur, econòmic i ecològic que podria suposar una revolució per als cotxes elèctrics i híbrids.  El avanç d'aquests investigadors resoldria aquest problema, ja que el seu sistema de càrrega instantània, basat en bateries de flux, permet que el component recuperi tota la seva energia en tan sols uns moments, d'una manera similar a omplir el dipòsit de combustible tradicional. S'està desenvolupant un sistema d'emmagatzematge d'energia que permeti als conductors omplir els seus vehicles elèctrics o híbrids amb electròlits líquids per revitalitzar els fluids de la bateria, d'una forma similar a l'abastiment dels tancs de combustible.

Navegador web TOR 7

Tor de les sigles "The Onion Router", és un projecte que té l'objectiu és desenvolupament d'una xarxa de comunicacions distribuïda de baixa latència  (anonimat a nivell de xarxa) i que, a més, manté la integritat i el secret de la informació que viatja per ella. Per aquest motiu es diu que aquesta tecnologia pertany a l'anomenada darknet o xarxa fosca també coneguda amb el nom de deep web o web profunda.Actualment aquest projecte ha desenvolupar la última versió web, però també la podeu trobar per dispositius android o IOS.

Ulleres per corregir la vista dels daltonics

Per evitar aquest tipus d'anomalia utilitzem una lent amb un filtre especial. Els filtres han estat dissenyats perquè alterin l'espectre de la llum de manera que produeixin un estímul semblant al de l'ull sense daltonisme. Ho aconsegueixen modificant les longituds d'ona de l'espectre de la llum on hi ha la deficiència, les ones médias (vermell-verd), i no interferint en les longituds d'ona on els receptors són normals, les ones curtes (blau). Un cop escollit el filtre Colorlite més adequat per al daltònic, aquest aconseguirà veure molts més matisos de colors que anteriorment no veia. En més del 80% dels casos podem corregir el daltonisme totalment.

Compost en 24H a la cuinaUn nou electrodomèstic per a la cuina promet acabar amb el malbaratament d'aliments i la producció de residus orgànics domèstics. Aquesta és la Zèrah Food Recycler, un compostera elèctrica creat per Whirlpool. L'equip és capaç de processar els residus d'aliments, convertint-los en adob orgànic en només 24 hores. 

GLP per barcos

Sensror per el cotxe

Amb les ultimes tendències i els motors GLP crec que es necessari posar en el cotxe nous indicadors on ens mesuri la qualitat del aire dins de la cabina del cotxe. En pocs diners pots crear-te la teva pròpia estació. Jo en el meu cas he utilitzar un sensor d'humitat i temperatura (DHT11), un control de CO (MQ9) i un sensor amb detecció de NH3, NOx, alcohol, benceno, humo, CO2, etc (MQ135).
Altres sensors que podrien ser interessants i no estan implementats en el codi podria ser el Ozo (MQ131) entre altres.
Tots aquest sensors podrien anar connectats a la centraleta del cotxe i indicar la qualitat del aire, en el meu cas ho he muntat amb un arduino, ja que hem permet moure el dispositiu i portar-lo a diferents llocs com a casa, la feina, el cotxe, a la muntanya, etc. podent tenir certa autonomia en llocs on no hi hagi possibilitats de connectar-lo a la corrent utilitzant una bateria externa per a mòbils.


 Codi Arduino:

//llibreries necessaries
#include
#include
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
#include

//Declaració variables
int SENSOR = 2;
int temp,humedad;
int s_analogica_mq135=0;

DHT dht (SENSOR, DHT11);
void setup()
{
// mostrar les dades per consola
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
 
//Iniciar el fons retroiluminat
  lcd.backlight();
  //Iniciar la pantalla
  lcd.init();
}
void loop()  
{
//impresio per pantalla serial les variables sensor dth11
humedad = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
  Serial.print("Temperatura:"); //Mostrar text
  Serial.print(temp); //mostrar el valor de la variable
  Serial.print(" Hunetat:"); //Mostrar text
  Serial.print(humedad); //mostrar el valor de la variable
  Serial.print("%"); //Mostrar text
  Serial.print("   "); //Mostrar text

//impresio per pantalla serial les variables sensor mq135 
  s_analogica_mq135 = analogRead(0);      
  Serial.print(s_analogica_mq135, DEC);//mostrar el valor de la variable
  Serial.println(" ppm"); //Mostrar text
  delay(250); //temps de refresc en milisegons
 

//impresio per pantalla serial les variables sensor mq9

  float sensor_volt;
  float RS_air; //  Get the value of RS via in a clear air
  float R0;  // Get the value of R0 via in LPG
  float sensorValue;

/*--- Get a average data by testing 100 times ---*/  
    for(int x = 0 ; x < 100 ; x++)
  {
    sensorValue = sensorValue + analogRead(A1);
  }
  sensorValue = sensorValue/100.0;
/*-----------------------------------------------*/

  sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
  RS_air = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; // omit *RL
  R0 = RS_air/9.9; // The ratio of RS/R0 is 9.9 in LPG gas
 
  Serial.print("sensor_volt = ");
  Serial.print(sensor_volt);
  Serial.println("V");
 
  Serial.print("R0 = ");
  Serial.println(R0);
  delay(1000);


//LCD
  lcd.clear();//netejar LCD
  lcd.print("Temperatura: ");//text primera linea
  lcd.print(temp);//variable primera linea
  lcd.print("C");//tect primera linea
  lcd.setCursor(0,1);//Salt a la segona linea
  lcd.print("Humitat: ");//text segona linea
  lcd.print(humedad);//variable segona linea
  lcd.print("%");//text segona linea
  lcd.setCursor(0,2);//Salt a la tercera linea
  lcd.print(s_analogica_mq135, DEC);//variable tercera linea
  lcd.print(" ppm");//text tercera linea
  lcd.print("   CO:");//text tercera linea
  lcd.print(R0);//variable segona linea
  lcd.setCursor(0,3);//Salt a la quarta linea
  lcd.print("Qualitat del aire");//text Quarta linea
 
  //Tiemps de refresc en milisegons
  delay(1000);

 

 
}


carreteres solars

Comprovar quin ransom te el pc per desinfectar

Us facilito un enllaç perquè comproveu que els vostres PCs en el cas de estar  afectats amb algun ransom, identificar quin tipus es tracta i en el millor dels casos desinfectar-lo.

Ransomware és un malware que bloqueja l'ordinador i dispositius mòbils o encripta els arxius electrònics. Quan això succeeix, no es pot arribar a les dades i el pagament no garanteix el desbloqueig del nostre dispositiu.
 
https://www.nomoreransom.org/

El millor antivirus es un mateix.

Creació de diamants artificials

Es possible la creació de diamants artificials?

Com comprovar si la nostra web soporta un atac de DDoSEls atac de denegació de servei és un problema complex i que abans d'intentar trobar una solució cal detectar quin tipus d'atac és.Un atac DDOS no modifica pàgines web ni obté informació d'elles, la seva comesa és entorpir l'accés dels usuaris al servidor. Existeixen 3 tipus d'atacs sota la definició genèrica de DDOS:

    
Net Flood: Aquest atac simplement aspira a degradar la connectivitat Internet d'una xarxa mitjançant la saturació dels seus enllaços de comunicació. S'organitzen atacs massius des de diferents punts de la xarxa amb les anomenades ordinadors zombies.

    
Syn Flood: Es basa en la regla de connexió entre 2 màquines anomenada "connexió en tres passos" precisament perquè requereix la realització de tres passos inicials abans que la connexió es pugui considerar establerta. Si el pas final no arriba a establir-se, la connexió roman en un estat denominat "semiobert". Aquest atac satura les connexions semiobertes d'una pc.

    
Connection Flood: Tot servei d'Internet orientat a connexió té un límit màxim en el nombre de connexions simultànies que pot tolerar, quan aquest límit és assolit no s'admetran noves connexions. Però en aquest cas es completa la negociació "en tres passos" que comentàvem en l'atac Syn Flood. A causa d'això la màquina atacada té constància de la identitat real de l'atacant. 


Un cop detectat el tipus d'atac, com ho solucionem? La resposta senzilla és "no pots". Molts d'aquests atacs de denegació de servei es basen en errors de disseny inherents a Internet, de manera que no són "solucionables" en un termini breu de temps. Els atacs de "syn flood" ja no són un problema, si s'instal·la un sistema operatiu actualitzat. Els atacs de "connection flood" poden ser detectats per un administrador de sistemes eficient, i es poden filtrar en el tallafocs corporatiu, sempre que els llocs atacants siguin pocs. Finalment, tenim el cavall de batalla real: "net flood". En aquests casos, la xarxa víctima no pot fer res. 

De la mateixa manera que existeixen diferents tipus d'atacs, alguns d'ells els podem bloquejar perquè no ens caigui la web, una de les més fàcils es evitar els atacs per ping  

Hyperloop el tren del futur

Hyperloop, el tren del futur que pot circular a 1.200 quilòmetres per hora, és ja una realitat. La companyia americana que el projecta, que ha canviat la seva denominació a hyperloop One, ha realitzat la seva primera prova amb èxit en el desert de Nevada. 
És un primer pas d'aquest projecte, que segons els seus creadors serà més eficient i econòmic que la resta de mitjans de transport. Els tubs es construirien paral·lels a altres infraestructures (com les autopistes), i estarien recoberts de panells solars per a dotar-los d'energia.

Hyperloop construirà ara el primer circuit real de prova, amb la idea de posar en funcionament la primera línia entre les ciutats de Los Angeles i San Francisco (600 quilòmetres) al 2021. Trigaria només 30 minuts a cobrir el trajecte.


Com desbloquejar iphone amb la Siri

USB Kille, inutilitzar els dispositius que tinguin ports USB

Aquest dispositiu fa ús d'un convertidor DC / DC (corrent continu) i una sèrie de condensadors. El USB Killer envia una descàrrega de 220 V.

Quan l'USB Killer és connectat al port USB de l'ordinador, s'inicia una transmissió de corrent elèctric als condensadors, la qual finalitza quan aquests arriben a uns nivells determinats de càrrega.

Un cop arribats a aquest punt, el condensador deixa d'absorbir energia i es transforma en una font de tensió, realitzant de forma instantània una descàrrega de 220 volts sobre el port USB al qual està connectat el voltatge màxim suportat, per tant serà una víctima potencial d'USB Killer

Més de 560 milions de comptes han sigut hakejades amb l'us de ransomware i a WannaCry

Amb la seguretat digital més de moda que mai gràcies al ransomware i a WannaCry, algú ha recopilat una base de dades amb més de 560 milions de mails i contrasenyes d'usuaris de tot el món. Si tens compte en serveis com Spotify, LinkedIn, Dropbox, Tumblr o Adobe, és possible que les dades de login formin part d'aquesta enorme base de dades.

Les dades dels comptes exposades porten circulant algun temps, però ara ha estat Troy Hunt qui ha decidit agrupar-les en diferents bases de dades. En total, 313 bases de dades amb una mida de més d'1 GB cadascuna. En altres paraules, uns quants terabytes de dades extretes de serveis com Spotify, Dropbox, LinkedIn, Mega, Tumblr, Adobe (Photoshop, Premiere, Lightroom, etc.), MySpace o Badoo que probablement hagis usat alguna vegada. Si és així, canvia la contrasenya ara mateix i comprova si la que tenies s'havia vist compromesa.


Pots comprovar si tu ets un dels afectats en aquest link

Cotxes autonoms


Waymo i Lyft han arribat a un acord per col·laborar en el desenvolupament de cotxes autònoms, segons ha informat The New York Times. L'aliança ha estat confirmada poc després per portaveus de les dues empreses, competidors directes de Uber en el mercat i en seu judicial. L'objectiu del pacte entre les dues empreses és accelerar l'arribada de la tecnologia de la conducció autònoma al gran públic a través de projectes pilot i esforços en el desenvolupament de producte, com han revelat fonts coneixedores de l'acord.


The Boring Company: el primer túnel de proves de la nova companyia de Elon Musk

Projecte:


túnel de proves fins a 200 km/h

Evitar espionatge al whatsapp

Ha aparegut una tendència en el espionatge del whatsapp, per evitar aquest tipus de practiques es necessari revisar en els opcions de l'aplicació "whatsapp web", que es on ens indicarà quin dispositius poden consultar els missatges via web. Si trobeu dispositius que no heu sigut vosaltres o us heu deixat la sessió iniciada en un ordenador que no es vostre, es possible finalitzar les seccions.
A causa d'aquestes practiques han aparegut moltes webs on faciliten un software que no deixa de ser una activació a missatges premium (una estafa per obtenir diners)
Us deixo un vídeo de un hacker ètic on s'explica algunes qüestions interessants. 

Targeta de credit amb sensor biometric

Mastercard ha creat una targeta amb un petit escàner biomètic que previament el banc ha enregistrat. Per activar el sensor cal una bateria que s'allotja al dors o també pot agafat la electricitat del mateix datàfon al introduir la targeta, que llegeix l'empremta dactilar de l'usuari per certificar la transacció. Per evitar problemes amb el robatori de dades, les dades biomètriques de l'usuari s'allotgen directament a la targeta.


Avions elèctric

Diferents estudis estimen que per al 2020 els avions funcionin amb electricitat,  aquests avions ja es trobaran disponibles. Això no és una idea nova, els seus partidaris ja porten dècades. Però recentment és que s'ha començat a treballar de ple per tornar aquesta idea una realitat.
 
Els avenços referents al material de bateries i propulsió elèctrica, han fet que aquesta idea sigui molt més realista del que ho era fa anys enrere.
Però gràcies als avions elèctrics traslladar-se d'un país a un altre mitjançant aquest mitjà seria molt més econòmic, més ràpid i recórrer majors distàncies amb la mateixa energia Deteccció dels patrons en ritme cardíac irregulars

Recentment l'empresa de app per a sistemes mòbils ha començat a utilitzar les dades de reflexió de llum per crear una nova aplicació que pot detectar els patrons de ritme cardíac irregulars de la fibril·lació auricular, un tipus comú d'arítmia cardíaca que pot desembocar en problemes molt greus de salut.

 
Crida Cardio Rhythm, l'aplicació clínica està sent usada per ara només per a investigació, i ha estat validada per diversos articles acadèmics. En un futur pròxim, Cardiio espera posar-la a disposició dels consumidors per inspeccions primerenques a la recerca d'una possible arítmia cardíaca.
Molta gent en el món pateix de fibril·lació auricular. La fibril·lació auricular succeeix quan el batec a les cambres superiors del cor és irregular, de manera que la sang no flueix bé cap a les càmeres inferiors. Això pot causar coàguls sanguinis, que poden viatjar fins al cervell i causar un vessament cerebral.
Si es diagnòstica aviat, al voltant de dos terços dels vessaments cerebrals derivats de fibril·lació auricular poden ser previnguts a través de medicació. Però atès que el trastorn sovint produeix símptomes ambigus o cap, de vegades no és detectat.

Placa solar amb grafè

Les plaques solars amb grafè té la capacitat de conduir molt bé l'electricitat, fins i tot a partir de les precipitacions. Això és degut a que les gotes de pluja no estan formades només per aigua, sinó que també estan compostes per diferents sals, constituïdes al seu torn per ions positius i negatius. Els ions positius, com el sodi, el calci i el amoni reaccionen amb la capa de grafè quan l'aigua colpeja el panell, generant una elevada diferència de potencial capaç de produir un corrent elèctric.
De fet, el rendiment d'aquest sistema en els dies plujosos és més elevat que en els dies de sol, l'eficiència disminueix a un 7% comparat amb el 20% dels panells solars convencionals. Això provoca que sigui necessari millorar les seves propietats i es trobi encara en fase de disseny i experimentació, de manera que encara no pot comercialitzar-se.
Així i tot, tota alternativa als combustibles convencionals ajuda a imaginar un futur millor. Alguna vegada hauries imaginat un panell solar que pogués funcionar sense dependre del sol?

Electrosensors per reduir els dolors menstruals

Un grup d'investigadors han estudiat com els elèctrodes que emeten petites descàrregues per reduir els dolors menstruals. Es base en que el cervell no pot gestionar 2 coses al mateix temps i bloquejar per l'estimulació amb elèctrodes, amb una petita vibració que s'encarrega d'estimular els nervis perquè el dolor no arribi al cervell i les dones no ho puguin notar. D'aquesta manera, les dones rebaixi el medicaments per eliminar el dolor per causa la menstruació.
Existeix diferents productes 
Opció 1
Opció 2 
Opció 3