Busca en aquest bloc

Navegador web TOR 7

Tor de les sigles "The Onion Router", és un projecte que té l'objectiu és desenvolupament d'una xarxa de comunicacions distribuïda de baixa latència  (anonimat a nivell de xarxa) i que, a més, manté la integritat i el secret de la informació que viatja per ella. Per aquest motiu es diu que aquesta tecnologia pertany a l'anomenada darknet o xarxa fosca també coneguda amb el nom de deep web o web profunda.Actualment aquest projecte ha desenvolupar la última versió web, però també la podeu trobar per dispositius android o IOS.