Busca en aquest bloc

Biohaker

És un moviment internacional de ciència ciutadana que tracta la cultura del haking en dispositius per integrar al cos, i crear una versió accessible i distribuïda de la biologia, a través de solucions tecnològiques. Majoritàriament el biohacker sol fer aquestes activitats fora dels entorns convencionals de la biologia (la universitat i les empreses de biotecnologia). A diferència de la biologia institucional, molts dels practicants de biologia no posseeixen una formació acadèmica en aquesta ciència sinó que adquireixen les seves nocions i la practiquen gràcies al suport de la comunitat.
A reu del mon existeixen varis grups, a espanya el primer que vas er conegut va ser DIY Barcelona
Una de les preguntes es: quan la política contemplarà en les seves lleis la biotecnologia o el biohaker?, en cas de que un dispositiu agredeixi algú (braç, dits, peus o cama mecànica,  etc.) qui es el responsable el usuari final? el programador? l'usuari que ha pogut hakejar-lo? tindria de ser de codi obert? 
Espero que molt aviat hi hagi respostes aquestes i moltes més preguntes.

Polsera salbavides

Per evitar en el major del possible el ofegament de un banyista a una piscina; existeix 2 tipus. Una en forma de alarma quan aquesta es superada els límits configurats o es mullada. El segon tipus es mitjançant un inflador automàtic d'una boia al ser accionada per una plaqueta.
La meva proposta per els inventors es tenir un sensor de càrdia i en tots el ofegaments coincideix que les pulsacions del cor baixen, i en quan arribes al nivells perillosos s'actives de forma automàtica boia (la boia pot ser accionada tan manual com automàtica).
En el cas de la sonora per evitar portar més dispositius poder utilitzar el mòbil on activi les alarmes, si es convenient amb un mini altaveu per augmentar la potencia de la alarma. 
    

Polsera quantificadora per bebes

Una proposta que m'agradaria fer aquell que pugui fer realitat aquesta idea, es fer una polsera quantificadora per bebes. La finalitat es saber apar de la activitat diària del qui la porta, indicar els cops que ha tingut la criatura, si ha plorat i el temps del plo. La finalitat es donar una major confiança als pares de que els seus fill/a, està ben atesos, quan nosaltres no ens podem fer càrrec i deleguem les nostres funcions a una persona externa, tan si es una cangur, una guarderia o algun altre professional en el sector. Ja que no ens poden explicar que ha passat al llar de la abstenia dels tutors legals. 

Sistema de carrega instantànea per a cotxes elèctric

Un equip d'investigadors de la Universitat de Purdue als Estats Units ha desenvolupat una tecnologia de recàrrega instantània per a les bateries. D'acord amb els científics, es tracta d'un mètode segur, econòmic i ecològic que podria suposar una revolució per als cotxes elèctrics i híbrids.  El avanç d'aquests investigadors resoldria aquest problema, ja que el seu sistema de càrrega instantània, basat en bateries de flux, permet que el component recuperi tota la seva energia en tan sols uns moments, d'una manera similar a omplir el dipòsit de combustible tradicional. S'està desenvolupant un sistema d'emmagatzematge d'energia que permeti als conductors omplir els seus vehicles elèctrics o híbrids amb electròlits líquids per revitalitzar els fluids de la bateria, d'una forma similar a l'abastiment dels tancs de combustible.

Navegador web TOR 7

Tor de les sigles "The Onion Router", és un projecte que té l'objectiu és desenvolupament d'una xarxa de comunicacions distribuïda de baixa latència  (anonimat a nivell de xarxa) i que, a més, manté la integritat i el secret de la informació que viatja per ella. Per aquest motiu es diu que aquesta tecnologia pertany a l'anomenada darknet o xarxa fosca també coneguda amb el nom de deep web o web profunda.Actualment aquest projecte ha desenvolupar la última versió web, però també la podeu trobar per dispositius android o IOS.

Ulleres per corregir la vista dels daltonics

Per evitar aquest tipus d'anomalia utilitzem una lent amb un filtre especial. Els filtres han estat dissenyats perquè alterin l'espectre de la llum de manera que produeixin un estímul semblant al de l'ull sense daltonisme. Ho aconsegueixen modificant les longituds d'ona de l'espectre de la llum on hi ha la deficiència, les ones médias (vermell-verd), i no interferint en les longituds d'ona on els receptors són normals, les ones curtes (blau). Un cop escollit el filtre Colorlite més adequat per al daltònic, aquest aconseguirà veure molts més matisos de colors que anteriorment no veia. En més del 80% dels casos podem corregir el daltonisme totalment.

Compost en 24H a la cuinaUn nou electrodomèstic per a la cuina promet acabar amb el malbaratament d'aliments i la producció de residus orgànics domèstics. Aquesta és la Zèrah Food Recycler, un compostera elèctrica creat per Whirlpool. L'equip és capaç de processar els residus d'aliments, convertint-los en adob orgànic en només 24 hores. 

GLP per barcos

Sensror per el cotxe

Amb les ultimes tendències i els motors GLP crec que es necessari posar en el cotxe nous indicadors on ens mesuri la qualitat del aire dins de la cabina del cotxe. En pocs diners pots crear-te la teva pròpia estació. Jo en el meu cas he utilitzar un sensor d'humitat i temperatura (DHT11), un control de CO (MQ9) i un sensor amb detecció de NH3, NOx, alcohol, benceno, humo, CO2, etc (MQ135).
Altres sensors que podrien ser interessants i no estan implementats en el codi podria ser el Ozo (MQ131) entre altres.
Tots aquest sensors podrien anar connectats a la centraleta del cotxe i indicar la qualitat del aire, en el meu cas ho he muntat amb un arduino, ja que hem permet moure el dispositiu i portar-lo a diferents llocs com a casa, la feina, el cotxe, a la muntanya, etc. podent tenir certa autonomia en llocs on no hi hagi possibilitats de connectar-lo a la corrent utilitzant una bateria externa per a mòbils.


 Codi Arduino:

//llibreries necessaries
#include
#include
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
#include

//Declaració variables
int SENSOR = 2;
int temp,humedad;
int s_analogica_mq135=0;

DHT dht (SENSOR, DHT11);
void setup()
{
// mostrar les dades per consola
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
 
//Iniciar el fons retroiluminat
  lcd.backlight();
  //Iniciar la pantalla
  lcd.init();
}
void loop()  
{
//impresio per pantalla serial les variables sensor dth11
humedad = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
  Serial.print("Temperatura:"); //Mostrar text
  Serial.print(temp); //mostrar el valor de la variable
  Serial.print(" Hunetat:"); //Mostrar text
  Serial.print(humedad); //mostrar el valor de la variable
  Serial.print("%"); //Mostrar text
  Serial.print("   "); //Mostrar text

//impresio per pantalla serial les variables sensor mq135 
  s_analogica_mq135 = analogRead(0);      
  Serial.print(s_analogica_mq135, DEC);//mostrar el valor de la variable
  Serial.println(" ppm"); //Mostrar text
  delay(250); //temps de refresc en milisegons
 

//impresio per pantalla serial les variables sensor mq9

  float sensor_volt;
  float RS_air; //  Get the value of RS via in a clear air
  float R0;  // Get the value of R0 via in LPG
  float sensorValue;

/*--- Get a average data by testing 100 times ---*/  
    for(int x = 0 ; x < 100 ; x++)
  {
    sensorValue = sensorValue + analogRead(A1);
  }
  sensorValue = sensorValue/100.0;
/*-----------------------------------------------*/

  sensor_volt = sensorValue/1024*5.0;
  RS_air = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; // omit *RL
  R0 = RS_air/9.9; // The ratio of RS/R0 is 9.9 in LPG gas
 
  Serial.print("sensor_volt = ");
  Serial.print(sensor_volt);
  Serial.println("V");
 
  Serial.print("R0 = ");
  Serial.println(R0);
  delay(1000);


//LCD
  lcd.clear();//netejar LCD
  lcd.print("Temperatura: ");//text primera linea
  lcd.print(temp);//variable primera linea
  lcd.print("C");//tect primera linea
  lcd.setCursor(0,1);//Salt a la segona linea
  lcd.print("Humitat: ");//text segona linea
  lcd.print(humedad);//variable segona linea
  lcd.print("%");//text segona linea
  lcd.setCursor(0,2);//Salt a la tercera linea
  lcd.print(s_analogica_mq135, DEC);//variable tercera linea
  lcd.print(" ppm");//text tercera linea
  lcd.print("   CO:");//text tercera linea
  lcd.print(R0);//variable segona linea
  lcd.setCursor(0,3);//Salt a la quarta linea
  lcd.print("Qualitat del aire");//text Quarta linea
 
  //Tiemps de refresc en milisegons
  delay(1000);

 

 
}


carreteres solars

Comprovar quin ransom te el pc per desinfectar

Us facilito un enllaç perquè comproveu que els vostres PCs en el cas de estar  afectats amb algun ransom, identificar quin tipus es tracta i en el millor dels casos desinfectar-lo.

Ransomware és un malware que bloqueja l'ordinador i dispositius mòbils o encripta els arxius electrònics. Quan això succeeix, no es pot arribar a les dades i el pagament no garanteix el desbloqueig del nostre dispositiu.
 
https://www.nomoreransom.org/

El millor antivirus es un mateix.