Busca en aquest bloc

USB Kille, inutilitzar els dispositius que tinguin ports USB

Aquest dispositiu fa ús d'un convertidor DC / DC (corrent continu) i una sèrie de condensadors. El USB Killer envia una descàrrega de 220 V.

Quan l'USB Killer és connectat al port USB de l'ordinador, s'inicia una transmissió de corrent elèctric als condensadors, la qual finalitza quan aquests arriben a uns nivells determinats de càrrega.

Un cop arribats a aquest punt, el condensador deixa d'absorbir energia i es transforma en una font de tensió, realitzant de forma instantània una descàrrega de 220 volts sobre el port USB al qual està connectat el voltatge màxim suportat, per tant serà una víctima potencial d'USB Killer