Busca en aquest bloc

Android

Android és un sistema operatiu orientat a dispositius mòbils basat en una versió modificada del nucli Linux.3 4 maig Inicialment va ser desenvolupat per Android Inc, companyia que va ser comprada després per Google, i en l'actualitat el desenvolupen els membres de l'Open Handset Alliance (liderada per Google).Aquesta plataforma permet el desenvolupament d'aplicacions per tercers a través del SDK, proporcionada pel mateix Google, i mitjançant el llenguatge de programació Java.7 Una alternativa és l'ús del NDK (Native Development Kit) de Google per emprar el llenguatge de programació C. Recentment es va publicar una nova versió del LiveCD de Google Android per provar o instal lar en un ordinador PC. N'hi ha prou amb descarregar la imatge ISO de Live-Android que Google va publicar per fer proves en un ordinador PC, cremar en un CD i arrencar l'ordinador des d'aquest CD. Una alternativa seria també crear una màquina virtual amb la ISO de Live-Android, instal i provar sense reiniciar el PC cada vegada que vulguis utilitzar el sistema operatiu de Google per a dispositius mòbils. Per últim també la podeu provar en el vostre linux, Mac o windows