Busca en aquest bloc

Rellotge GPS

Rellotge GPS ens permet amb tenir localitzades les persones i ens pot ser molt útil amb persones amb alzheimer. Mitjansant d'un receptor portàtil que té el familiar pot teni localitzada la persona amb qüestió. Prément un botó del receptor, veurà en un mapa la posició exacta de la persona que porta el rellotge i evitarem petits ensutrs.