Busca en aquest bloc

Televisors 3D sense Olleres

Els gegants de l'electrònica de consum s'han decidit per la tecnologia tridimensional amb ulleres d'obturació activa, no perquè sigui la millor o la més còmoda, sinó perquè és la que es troba més avançada, però té bastants inconvenients, el principal d'ells, que el seu ús en aplicacions d'exteriors com ara la publicitat mural, resulta inviable. La gent no va a sortir al carrer amb les ulleres posades. Aquest és un problema que fa temps que s'havia solucionat gràcies a l'ús de filtres lenticulars col locats davant de la pantalla, encara que amb l'inconvenient que hi havia molt poques posicions òptimes o punts calents davant del televisor on es podia apreciar la imatge 3D sense problemes.