Busca en aquest bloc

HTML5

L'equip de desenvolupament del navegador Google Chrome ha creat la pàgina Things I Learned About Browsers and the Web coses que he après sobre navegadors i Internet-per, a més de publicar el contingut, demostrar el potencial d'interacció i personalització de l'explosiva barreja de HTML5, CSS3 i Javascript.