Busca en aquest bloc

Nagios

Nagios és un sistema de monitorització de xarxes de codi obert, que vigila els equips i serveis que s'especifiquin, alertant quan el comportament d'aquests no sigui el desitjat (SMTP, POP3, HTTP, SNMP ...) o el monitoratge de càrrega del processador, ús dels discos, memòria, estat dels ports ...), independència de sistemes operatius, possibilitat de monitorització remota mitjançant túnels SSL xifrats o SSH, i la possibilitat de programar plugins específics per a nous sistemes.