Busca en aquest bloc

Sofware lliure a les empreses

Actualment existeixen diverses estadístiques que indique que cada cop més les empreses posen en us el programari lliure així com s'indiquen els en els diferents enllaços:
*Cincodias
*Antartec
*Paraisogeek
*Eqsoft