Busca en aquest bloc

Que són els mòbils Android

Android és un sistema operatiu orientat a dispositius mòbils basat en una versió modificada del nucli Linux.2 4 març Inicialment va ser desenvolupat per Android Inc, companyia que va ser comprada després per Google, i en l'actualitat el desenvolupen els membres de l'Open Handset Alliance (liderada per Google). Aquesta plataforma permet el desenvolupament d'aplicacions per tercers a través del SDK, proporcionada pel mateix Google, i mitjançant el llenguatge de programació Java.6 Una alternativa és l'ús del NDK (Native Development Kit) de Google per emprar el llenguatge de programació C . El codi font d'Android és disponible sota diverses llicències de programari lliure i codi obert destacant la versió 2 de la llicència Apache.7