Busca en aquest bloc

Crear electricitat mitjançant les plantes

La creació de electricitat mitjançant les plantes es pot fer gràcies a les cèl·lules microbianes. És una entitat aïllada d'altres cèl·lules per una membranacelular ique conté al seu interior una varietat de substàncies químiques i de estructurassubcelulares. Características generals de la cèl lula microbiana totes les cèl·lules són similars en tres aspectes : 

  1. Totes inicien la seva vida amb unamembranaplasmática , 
  2. Material genètic 
  3. Una regió de citoplasma. 
podeu veure un article clicant aquí