Busca en aquest bloc

Seguretat al mobil (CONAN mobile )

 

CONAN mobile és una aplicació desenvolupada en INTECO, integrada dins de la iniciativa Advanced Cyber Defence Centre (ACDC) de la Unió Europea, enfocada per millorar la seguretat dels dispositius Android i protegir la informació crítica que contenen. 
Aquesta aplicació se centra en quatre aspectes principalment:
  • Configuración segura del dispositivo.
  • Aplicaciones instaladas.
  • Permisos de aplicaciones.
  • Servicios proactivos de seguridad.