Busca en aquest bloc

Asistencia remota a traves del MSN

Aquest video ens permet poder fer una assistencia remota utilitzant el MSN. Cal permetre al sistema operatiu el accés aescritori remot, apartir d'aqui el msn ja fa tot el demes.