Busca en aquest bloc

linkedin

per aquelles persones emprenedores podeu unir-vos a linkedin, es una xarxa social espesialitzada per professionals. En ella les persones enregistrades exposen els trets més significatius del seu perfil laboral. Existeixen multitud de grups en el marc d'aquesta xarxa (i se´n poden generar de nous) on poden intercanvien informació, enllaços, dialoguen, etc. Fins i tot, en algunes ocasions, es publiquen ofertes de feina (que, habitualment, corresponen a perfils molt especialitzats)