Busca en aquest bloc

Thunderbolt

Thunderbolt és el que abans anomenàvem el projecte Light Peak. Es tracta d'un nou desenvolupament propietari d'Intel amb la finalitat de crear una nova interfície de connexió entre dispositius. La principal diferència de Thunderbolt respecte d'altres tecnologies com USB 3.0 és que la informació es mou mitjançant polsos de llum, i no a través d'electricitat com en altres interfícies. A nivell d'usuari això no té més importància, però suposa un enorme canvi a baix nivell i des del punt de vista tècnic.
Altres enllaços cliqueu aquí