Busca en aquest bloc

Moviment sostenible amb GLP


Actualment la legislació ja permet vehicles amb gas liquad GLP. S'han realitzat diferents proves on sembla passar amb èxit les proves.On podem trobar punts de carga?, podem trobar diferents webs on ens informen de quines estacions de servei disposen de dispensadors. Aquest sistemes no es exclusius dels cotxes tan gasolina com gasoil sinó també poden ser beneficiats les motocicletes. Cal tenir en compte alguns desavantatges que tenen aquest tipus de sistemes, i valorar si els beneficis son millors que els desavantatges entre elles el cost d'instal·lació del sistema.