Busca en aquest bloc

Recuperar bateria de plom

En moltes ocasions us podeu trobar que les bateries han perdut la seva carrega i cal canviar la bateria. Una de les maneres de recuperar aquestes bateries es reemplaçant el líquid de dins per àcid de bateries nou, que el podeu trobar en llocs de recanvis de cotxes.
Un altre mètode es es fent una dissolució per un litre d'aigua destilada a 65ºC i de 200g a 250g de sal epsom (sulfat de magnesi), no confondre amb sal comú (clorur de sodi), un cop realitzada la mescla introduir-la en els bornes de la bateria.

 Si la barreja es realitza amb sal comú activarà la bateria durant uns dies fins que el òxid que generarà l'aigua salada inhabiliti el mecanismes de la bateria, de la mateixa manera passaria en cas d'utilitzar aigua mineral amb la sal epsom ja que l'aigua mineral esta composta per diferents elements químics com clorur, calci, ferro, etc.